Ankieta


wyniki

 

     Powstanie  naszego Ośrodka Kultury miało niecodzienny charakter.  Jako pierwsza  rozpoczęła działalność    Filia Gminnego Ośrodka Kultury   w Zielonej a następnie jednostka macierzysta  czyli Gminny Ośrodek Kultury    w Kuczborku-Osadzie.  Osobliwe – prawda?

     W 2008 roku Gmina Kuczbork-Osada przystąpiła  do  realizacji  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, który był programem  dotyczącym integracji społecznej,  skierowanym do różnych grup wiekowych.  Idealnym rozwiązaniem było utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury.  Jedynym problemem była baza lokalowa. W miejscowości gminnej planowany był remont budynku , w którym  mógłby  mieścić się min. Ośrodek Kultury.  Jednak przedłużające się procedury i sam remont, uniemożliwił  otwarcie instytucji.

      Natomiast w miejscowości  Zielona (największej w gminie  - około 2 tys. mieszkańców) można było                 (po dwumiesięcznym   remoncie)  zaadoptować  budynek Wikariatu, należący do Parafii Rzymsko-Katolickiej      w Zielonej. Dzięki uprzejmości śp. ks. Zbigniewa Zawadzkiego, który bezpłatnie udostępnił lokal,  styczniu 2009 roku zaczęła funkcjonować Filia Gminnego Ośrodka Kultury.  Pomysł na utworzenie Ośrodka okazał się tzw. "strzałem w dziesiątkę”. Zapotrzebowanie na tego typu działalność  przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Aktywność kulturalna mieszkańców Zielonej jest godna pozazdroszczenia. Już w styczniu powstał Klub Seniora, którego  członkowie tworzą   chór „Zielenianki”. Zaczęły funkcjonować różne sekcje: wokalne, instrumentalne, plastyczne a także koło brydżowe.

  W tym czasie w Filii Gminnego Ośrodka Kultury zajęcia prowadziło dwoje instruktorów: Pani Jolanta Ewa Lipińska – instruktor śpiewu, plastyki  i opiekun Klubu Seniora oraz Pan Witold Adam Czarnomski  - opiekun sekcji instrumentalnych i koła brydżowego.

      Nadmienić należy, że całość przedsięwzięcia była finansowana ze środków Banku Światowego  pozyskanych dzięki realizacji  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Po zakończeniu realizacji programu w 2010 roku utrzymanie Filii GOK w Zielonej przejęła gmina.

   Działalność Filii w Zielonej była uważnie obserwowana przez mieszkańców całej gminy. Szczególnie działalność Klubu Seniora. Mieszkańcy innych miejscowości również zapragnęli  w ten sposób spędzać swój wolny czas.   Możliwość taką mieli mieszkańcy Kuczborka. W nowo wyremontowanym budynku (obecna siedziba GOK), w dniu 12 stycznia 2011 roku, odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Seniora, obecnie nazywanego Klubem Seniora „Wesoła Paczka”. W skład tego Klubu wchodzą nie tylko mieszkańcy Kuczborka ale także Nidzgory, Łążku i Szronki.

    Na uwagę zasługuje fakt, że na rozwój kultury w naszej gminie, bardzo duży wpływ ma inicjatywa własna mieszkańców. Jest to czynnik zapewniający trwałość i rozwój działalności.

     W dniu 10 lutego  2011 roku  Rada Gminy podjęła, dawno oczekiwaną, uchwałę (Nr V/12/2011)                           w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kuczborku-Osadzie.