Ankieta


wyniki

Zapisy do sekcji Muzycznych w GOK w Kuczborku i Zielonej

Zapraszamy dzieci i młodzież do nauki gry na instrumentach. Zapisy w Kuczborku poniedziałek 9 wrzesnia, w Zielonej 10 września.