Ankieta


wyniki

Klub seniora "Zielenianki" powstał w.......od samego początku swojej działalności zrzeszał aktywnie działające Panie, które spotykają się w każdą środę i piątek na zajęciach plastycznych i muzycznych prowadzonych przez p.Jolantę Lipińska. Klub jest laureatem wielu wystaw rękodzieła artystycznego a jego działalność ciągle się rozwija.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na nasze spotkania