Ankieta


wyniki

Klub seniora w Sarnowie powstał w 2013r. Od samego początku wszyscy członkowie  włączyli się aktywnie w działalność i rozwój klubu. Początki były jak zawsze trudne, jednak udało się w końcu zorganizować lokal i z zapałem klub rozpoczął swą działalność, która trwa i rozwija się do dzisiaj. Zajęcia muzyczne odbywają się w każdy poniedziałek a plastyczne w każdy piątek.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy