Ankieta


wyniki
Kalendarz imprez 2013
Styczeń 15 Koncert Kolęd Trzech Pokoleń - Zielona
  24 Koncert Kolęd Trzech Pokoleń - Kuczbork
  29 Bal maskowy dzieci - Zielona, Kuczbork
Luty 7 Bal maskowy Klub Seniora - Zielona, Kuczbork
Maj 14 Konkurs Plastyczny "Przyroda radosna - WIOSNA"
  18  II Festyn Rodzinny - Kuczbork
    Dzień Matki Kuczbork
    Dzień Matki - Zielona
Czerwiec   Dzień Dziecka - Zielona
    Dzień Dziecka - Kuczbork
Lipiec 9-11 Warsztaty plastyczne (młodzież ponadgimnazjalna)
Sierpień  27 Przegląd twórczości ludowej- przyśpiewki autorskie- Kluby Seniora