Ankieta


wyniki

Maria Koper - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (opiekun Klubu Seniora w Kuczborku, prowadzi zajęcia  w dziecięcej sekcji plastycznej w Kuczborku)  tel. 691 270 337

Jolanta Lipińska - instruktor muzyki ( opiekun Klubu Seniora w Zielonej, prowadzi zajęcia w sekcji wokalnej w Zielonej i w Kuczborku a także zajęcia w straszej grupie plastycznej w Zielonej )  tel.510 109 848 

Anna Chądzyńska - opiekun sekcji plastycznej  w Zielonej - grupa młodsza, opiekun Klubu Seniora w Sarnowie.

Andrzej Rogoziński - instruktor muzyki (prowadzi zajęcia w sekcjach instrumentalnych w Zielonej i Kuczborku), opiekun muzyczny chórów z Klubów Seniora w Kuczborku i Sarnowie. tel. 501 025 891

Andrzej Banach - kapelmistrz ( prowadzi zajęcia z Młodzieżową Orkiestrą Dętą) tel. 693 772 018